Open verbranding

Deze worden uitsluitend aangesloten op een schoorsteen en nemen de lucht voor de verbranding uit de ruimte waarin ze staan. De wet voorziet dat wie een open toestel installeert ook een verluchtingsrooster moet plaatsen in dezelfde ruimte om de toevoer van verse lucht te verzekeren. Ze zijn voorzien van een thermische terugslagbeveiliging (TTB). Deze schakelt het toestel uit bij onvoldoende trek of terugslag in de schoorsteen. Indien om gelijk welke reden de waakvlam dooft, onderbreekt een ingebouwd veiligheidssysteem onmiddellijk en automatisch de gastoevoer.

Naargelang het type zijn ze uitgerust met een modulerende thermostaat of met een elektronische RF-afstandsbediening.

Toestellen met manuele bediening hebben:

  • modulerende ingebouwde thermostaat
  • ontstekingssysteem met pièzo
  • beveiliging met thermokoppel
  • beveiliging met TTB

Radiatoren

P10 P30 P36 P40 P60 P64 P80